Otisk

Přístupem na tyto webové stránky předpokládáme, že přijímáte tento otisk v plném rozsahu.
PRÁVNÍ PŘEDPISY

Novostrat Services GmbH
Jakobstr. 34
02826 Görlitz
Německo

contact@novostrat.com

 

 

 

Obsah

Autor si vyhrazuje právo nebýt zodpovědný za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost za škodu způsobenou použitím poskytnutých informací, včetně jakýchkoli informací, které jsou neúplné nebo nesprávné, budou proto zamítnuty. Všechny nabídky nejsou závazné a bez závazků. Části stránek nebo kompletní publikace včetně všech nabídek a informací mohou být rozšířeny, změněny nebo částečně nebo zcela odstraněny autorem bez samostatného oznámení.

 

 

 

Doporučení a odkazy

Autor není zodpovědný za žádný obsah odkazované nebo odkazované z jeho stránek – pokud má plnou znalost nelegálního obsahu a bude schopen zabránit návštěvníkům svých stránek z prohlížení těchto stránek. Dojde-li k poškození použitím informací, které jsou zde uvedeny, může být odpovědný pouze autor příslušných stránek, nikoli ten, kdo s těmito stránkami souvisí. Kromě toho autor neodpovídá za žádné příspěvky nebo zprávy zveřejněné uživateli diskusních vývěsek, návštěvních knih nebo e-mailových konferencí uvedených na jeho stránce.

 

 

 

Copyright

Autor měl v úmyslu nepoužívat k publikaci žádný materiál chráněný autorským právem nebo, pokud to není možné, uvést autorská práva k příslušnému předmětu. Autorská práva k jakémukoli materiálu vytvořenému autorem jsou vyhrazena. Jakékoli zdvojení nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty v jiných elektronických nebo tištěných publikacích, není bez souhlasu autora povoleno.

 

 

 

Zásady ochrany osobních údajů

Je-li dána příležitost k zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jméno, adresy), vstup těchto údajů probíhá dobrovolně. Použití a platba všech nabízených služeb je povolena – pokud je to technicky možné a přiměřené – bez upřesnění jakýchkoli osobních údajů nebo podle specifikace anonymizovaných údajů nebo aliasu. Používání zveřejněných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres pro marketingové účely je zakázáno, pachatelé zasílání nežádoucích nevyžádaných zpráv budou potrestáni.

 

 

 

Právní platnost tohoto zřeknutí se odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou zákonné nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností neovlivněna.

 

 

NAVRHL