Plan Połączenia JIFFY PACKAGING sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (spółka przejmująca) z NOVOSTRAT sp. z o.o.

28 kwietnia, 2023

Mamy przyjemność poinformować o zamiarze połączenia Spółki Jiffy Packaging spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmująca) oraz Novostrat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszynie (Spółka przejmowana).

 

  1. Plan połączenia Jiffy Packaging spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmująca) z Novostrat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszynie (Spółka Przejmowana) sporządzony na dzień 28 kwietnia 2023 roku;

  2. Załącznik nr 1 do planu połączenia (projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek)

  3. Załącznik nr 2 do planu połączenia (projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek)

  4. Załącznik nr 3 do planu połączenia (projekt zmian umowy Spółki Przejmującej)

  5. Załącznik nr 4 do planu połączenia (informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2023 roku)

  6. Załącznik nr 5 do planu połączenia (informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2023 roku)

  7. Załącznik nr 6 do planu połączenia (ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2023 roku – polska wersja językowa

  8. Załącznik nr 7 (ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2023 roku – angielska wersja językowa.