Nadrukiem

Korzystając z najmów, zakładamy, że akceptujesz ten odcisk w całości.
LEGALS

Novostrat Services GmbH
Jakobstr. 34
02826 Görlitz
Niemcy

contact@novostrat.com

 

 

 

Zawartości

Autor zastrzega sobie prawo do nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem jakichkolwiek dostarczonych informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji, które są niekompletne lub nieprawidłowe, zostaną zatem odrzucone. Wszystkie oferty nie są wiążące i bez zobowiązań. Części stron lub pełna publikacja, w tym wszystkie oferty i informacje, mogą zostać rozszerzone, zmienione lub częściowo lub całkowicie usunięte przez autora bez osobnego ogłoszenia.

 

 

 

Skierowania i linki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści związane lub wymienione na jego stronach – chyba że posiada pełną wiedzę na temat nielegalnych treści i będzie w stanie uniemożliwić odwiedzającym jego witrynę przeglądanie tych stron. W przypadku jakichkolwiek szkód spowodowanych wykorzystaniem przedstawionych tam informacji, odpowiedzialność ponosi tylko autor poszczególnych stron, a nie ten, który połączył się z tymi stronami. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za komentarze publikowane przez użytkowników forum, listy dyskusyjne, listy dyskusyjne, które zostały podane przez użytkowników na swojej stronie.

 

 

 

Prawa autorskie

Autor zamierzał nie wykorzystywać żadnych materiałów stanowionych prawem autorskim do publikacji lub, jeśli nie jest to możliwe, wskazać prawa autorskie do danego przedmiotu. Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora są zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów, takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, jest niedozwolone bez zgody autora.

 

 

 

Polityka prywatności

W przypadku możliwości wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, imię i nazwisko, adresy) wprowadzanie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone – jeśli jest to technicznie możliwe i uzasadnione – bez podania jakichkolwiek danych osobowych lub pod specyfikacją zanonimizowanych danych lub aliasu. Używanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub faksów oraz adresów e-mail w celach marketingowych jest zabronione, przestępcy wysyłający niechciane wiadomości spamowe zostaną ukarani.

 

 

 

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy uznać za część publikacji internetowej, z której został pan skierowany. Jeśli sekcje lub indywidualne warunki niniejszego oświadczenia nie są legalne lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez względu na ten fakt.

 

 

ZAPROJEKTOWANE PRZEZ