Regulamin & warunki

Uzyskując dostęp do tej strony, zakładamy, że akceptujesz te warunki w całości.
Witamy w Novostrat Services GmbH

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej Novostrat Services GmbH. Novostrat Services GmbH znajduje się pod adresem: Jakobstraße 34 Görlitz 02826 , Niemcy Uzyskując dostęp do tej strony internetowej zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki w całości. Nie należy nadal korzystać ze strony internetowej Novostrat Services GmbH, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków podanych na tej stronie. Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszelkich lub wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej strony internetowej i akceptującej warunki i warunki Spółki. „Firma”, „Sami”, „My”, „Nasz” i „Nas”, odnosi się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas”, odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych, albo do Klienta, albo do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, czy to w drodze formalnych spotkań o ustalonym czasie trwania, czy w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług/produktów Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem Niemiec i z zastrzeżeniem tego prawa. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on lub oni lub oni, są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

 

Pliki cookie

Korzystamy z plików cookies. Korzystając ze strony internetowej Novostrat Services GmbH wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z polityką prywatności Novostrat Services GmbH. Większość współczesnych interaktywnych stron internetowych korzysta z plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użycia dla osób odwiedzających. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również korzystać z plików cookie.

 

Licencji

O ile nie określono inaczej, Novostrat Services GmbH i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów w Novostrat Services GmbH. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może przeglądać i/lub drukować strony z novostrat.com na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach. Nie wolno: Publikowanie materiałów z novostrat.com sprzedaży, dzierżawy lub sublicencji materiałów z novostrat.com Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów z novostrat.com Redystrybucji treści firmy Novostrat Services GmbH (chyba że treść jest specjalnie stworzona do redystrybucji).

Hiperlinki do naszych treści

Następujące organizacje mogą zawierać łącza do naszej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody: agencje rządowe; Wyszukiwarki; Organizacje informacyjne; Dystrybutorzy katalogów online, którzy wymieniają nas w katalogu, mogą łączyć się z naszą witryną sieci Web w taki sam sposób, w jaki zawierają hiperłącze do witryn sieci Web innych wymienionych firm; i Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierania funduszy charytatywnych, które nie mogą hiperłącza do naszej witryny sieci Web. Organizacje te mogą zawierać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji o witrynie sieci Web, o ile link: a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; b) nie oznacza fałszywego sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony łączącej i jej produktów lub usług; I c) mieści się w kontekście strony strony łączącej. Możemy rozważyć i zatwierdzić według własnego uznania inne żądania linków od następujących typów organizacji: powszechnie znane źródła informacji konsumenckiej i/lub biznesowej, takie jak Izby Handlowe, AARP i Unia Konsumentów; dot.com witryn społecznościowych; stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym strony charytatywne, dystrybutorzy spisu online; portale internetowe; firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe, których głównymi klientami są firmy; instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń branżowych. Będziemy zatwierdzać prośby o łącza od tych organizacji, jeśli ustali, że: (a) związek nie odzwierciedlałby niekorzystnie dla nas lub naszych akredytowanych przedsiębiorstw (na przykład stowarzyszenia handlowe lub inne organizacje reprezentujące z natury podejrzane rodzaje działalności, takie jak możliwości pracy w domu, nie mogą być dozwolone); b) organizacja nie ma z nami niezadowalającego rekordu; (c) korzyści dla nas wynikające z widoczności związanej z hiperłączem przewyższają brak linku w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub są w inny sposób zgodne z treściami redakcyjnymi w biuletynie lub podobnym produkcie wspierającym misję Organizacji. Organizacje te mogą zawierać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji o witrynie sieci Web, o ile link: a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; b) nie oznacza fałszywego sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony łączącej oraz produktów lub usług informatycznych; I c) mieści się w kontekście strony strony łączącej. Jeśli jesteś wśród organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz powiadomić nas, wysyłając e-mail do contact@novostrat.com. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe (takie jak numer telefonu i/lub adres e-mail), a także adres URL witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną internetową, oraz listę adresów URL na naszej stronie, do których chcesz się połączyć. Odczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź. Zatwierdzone organizacje mogą nawiązywać hiperłącze do naszej witryny internetowej w następujący sposób: Za pomocą naszej nazwy firmy; lub za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów (adresu internetowego) połączonego z; lub korzystanie z jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej lub materiałów powiązanych z tym ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej. Korzystanie z logo Novostrat Services GmbH lub innych dzieł sztuki nie będzie dozwolone w przypadku łączenia w przypadku braku umowy licencyjnej znaku towarowego.

Ramek

Bez uprzedniej zgody i wyraźnej pisemnej zgody użytkownik nie może tworzyć ramek na naszych stronach internetowych ani korzystać z innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny sieci Web.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania do żądania usunięcia wszystkich linków lub jakiegokolwiek konkretnego linku do naszej strony internetowej. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad łączenia w dowolnym momencie. Kontynuując link do naszej strony internetowej, zgadzasz się być związany z tymi warunkami łączenia i przestrzegać ich.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link na naszej stronie internetowej lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie internetowej z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami w tej sprawie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy mieć do tego obowiązku ani odpowiadać bezpośrednio na Ciebie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były poprawne, nie gwarantujemy jej kompletności ani dokładności; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie internetowej są aktualizowane.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z Witryny lub na jej podstawie. Żadne linki nie mogą pojawiać się na żadnej stronie witryny internetowej lub w jakimkolwiek kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub opowiadają się za naruszeniem lub innym naruszeniem praw partyjnych.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki odnoszące się do naszej strony internetowej i korzystania z tej strony internetowej (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje określone przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do celu i/lub korzystania z rozsądnej staranności i umiejętności). Żadne z tych wyłączeń nie ograniczy lub wyłączy naszej lub twojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania; ograniczyć lub wykluczyć naszą lub twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzanie w błąd; ograniczyć nasze lub twoje zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub wykluczyć którykolwiek z naszych lub twoich zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji oraz w innych częściach niniejszego zastrzeżenia: a) podlegają poprzedniemu ustępowi; I b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności lub w odniesieniu do przedmiotu niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, w przypadku czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego. W zakresie, w jakim strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.